แรงบันดาลใจของพี่ตูน…
…สู่สุดยอดเสียงของ ENCORE

“มันเหมือนตอนคอนเสิร์ตที่เรา

จะชอบเรียกช่วงๆ หนึ่งว่า Encore

คือมันจบไปแล้วนะ แต่ไม่พอ

เราเรียกร้องที่จะแบบอยากทำอีก

อยากได้ยินอีก พาฉันไปอีก

เล่นให้ฉันฟังอีก อยากสนุกอีก”

แรงบันดาลใจของพี่ตูน…
…สู่สุดยอดเสียงของ ENCORE

“มันเหมือนตอนคอนเสิร์ตที่เรา

จะชอบเรียกช่วงๆ หนึ่งว่า Encore

คือมันจบไปแล้วนะ แต่ไม่พอ

เราเรียกร้องที่จะแบบอยากทำอีก

อยากได้ยินอีก พาฉันไปอีก

เล่นให้ฉันฟังอีก อยากสนุกอีก”