นโยบายการคืนเงิน

 

ผู้สั่งซื้อสินค้าผ่านเว็บไซต์ www.encorethailand.com สามารถยกเลิกคำสั่งซื้อและขอเงินคืนได้ ก่อนที่รายการคำสั่งซื้อจะเริ่มจัดส่งอย่างน้อย 16 ชั่วโมง โดยดำเนินการยกเลิกในแพลตฟอร์มเท่านั้น (เนื่องจากส่งสินค้าทุกวัน ลูกค้าที่สั่งซื้อก่อน 17.00 น. จะจัดส่งในวันถัดไป)

ส่งสินค้าภายใน 2 วันทำการ ตัดรอบสั่งซื้อทุกวันจัทร์ – ศุกร์ เวลา 17.00 น. หยุดทุกวันเสาร์ – อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

ENCORE THAILAND (เรียกว่า บริษัทฯ) ขอแจ้งนโยบายการคืนเงินเพื่อเป็นข้อตกลงและสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้บริการเว็บไซต์ ดังนี้

1. บริษัทฯ จะทำการคืนเงินค่าสินค้าให้กับลูกค้า ในกรณีที่บริษัทฯ ไม่สามารถจัดส่งสินค้าตามที่ลูกค้าสั่งซื้อได้ โดยใช้ระยะเวลาการคืนเงินประมาณ 45 – 60 วันทำการ

เงินที่คืนจะโอนเข้าบัตรเครดิต/เดบิตของผู้ซื้อ หรือบัญชีธนาคารที่กำหนด แล้วแต่ว่าอย่างใดจะเหมาะสม

2. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการปฏิเสธคำขอคืนเงิน การยกเลิก เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขรายการสั่งซื้อสินค้า ในกรณีต่างๆ ดังนี้

2.1 กรณีที่เกิดขึ้นจากความผิดพลาดในการสั่งซื้อสินค้า ผิดสี ผิดรุ่น ผิดประเภทฯ โดยผู้ซื้อ
2.2 กรณีที่เกิดขึ้นจากความต้องการใส่ส่วนลดเพิ่มเติม ลืมใส่ส่วนลด คูปองต่างๆ
2.3 กรณีที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนใจ (Change of mind) ของผู้สั่งซื้อสินค้าทุกกรณี หลังจากที่ทำรายการคำสั่งซื้อเรียบร้อยแล้ว
2.4 กรณีที่สินค้าเริ่มจัดส่งแล้ว การจัดส่งเริ่มนับตั้งแต่ไปรษณีย์ไทย์รับฝากเข้าระบบ

3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไม่ดำเนินการจัดส่งสินค้าและจะทำการคืนเงิน เนื่องจากกรณีต่างๆ ดังนี้

3.1 กรณีที่เกิดขึ้นจากสินค้าหมด (เช่น สินค้าหมด Stock สินค้ายกเลิกการผลิต)
3.2 กรณีที่เกิดขึ้นจากเหตุสุดวิสัย (System Error) ที่อาจเกิดขึ้น

4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขใดๆ โดยไม่จำต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า